Springplatz (Photograph: Marco Müller)

Dressurplatz und Halle (Photograph: Marco Müller)

Voltigieren (Photograph: Marco Müller)

... rundherum (Photograph: Marco Müller)

Siegerehrung Mittelhessen-Tour (Photographin: Anne-Lena Käding)

Show-Abend/Six Bars (Photographin: Anne-Lena Käding)

Verschiedenes (Photographin: Anne-Lena Käding)